Avís legal

Condicions del servei i proteccions de dades personalsImportant

Propostes.com No organitza i no ven cap activitat, només és una guia de publicitat. L'empresa organitzadora et confirmarà els preus al formalitzar la reserva directament amb ella si la seva oferta és del teu interés. Propostes.com no assumeix cap responsabilitat en la realització de l'activitat i no garanteix cap reserva doncs no participa en el tramit. Les teves dades seran tractades de forma confidencial i només seràn cecides de forma automàtica a l'empresa organitzadora de l'activitat quan enviïs el formulari per demanar l'oferta.

Quan envies el formulari et registres a Propostes.com per rebre informació sobre l'estat de la teva consulta a l'empresa organitzadora i la gestió que aquesta en fa. També pots rebre novetats i ofertes d'activitats.


Propostes.com és una guia publicitària d'activitats a l'aire lliure, esports d'aventura, experiències i propostes a la natura. I per això NO ORGANITZA cap activitat, NO VEN cap proposta anunciada a la web i no es fa responsable de la realització ni de la seguretat de cap activitat que s'anunciï en la guia (web).

Cada empresa que anuncia els seus productes i activitats és responsable total i única de l'organització de les activitats anunciades. I per tant cada empresa és la responsable de complir amb la legalitat vigent, disposar dels permisos necessaris i contractar les assegurances pertinents.

Propostes.com no verifica ni controla que l'empresa compleixi amb totes les seves obligacions legals, ni que la informació facilitada per publicar els anuncis sigui correcta o exacta. No obstant això, en sol·licitar la posterior opinió als clients, si té coneixement d'alguna irregularitat procedirà a retirar o corregir immediatament els anuncis i la publicitat que l'empresa denunciada pugui tenir a la web.


Condicions Generals

Propostes.com posa a disposició dels usuaris d'Internet al lloc web Propostes.com
Mitjançant l'acceptació del present contracte, vostè declara:
- Que és una persona major d'edat i amb capacitat per contractar.
- Que ha llegit i accepta els presents Termes Generals d'Ús.

L'accés a i/o ús del lloc web Propostes.com és totalment voluntari i atribueix a qui ho realitza la condició d'USUARI. Tot USUARI accepta, des del mateix moment en què accedeix, sense cap tipus de reserva, el contingut de les presents "Condicions Generals d'Ús", la "Política de Protecció de dades", així com, si és el cas, les "Condicions Particulars "que puguin complementar-les, substituir-les o modificar-les en algun sentit en relació amb els serveis i continguts del PORTAL. En conseqüència, l'USUARI haurà de llegir detingudament unes i altres abans de l'accés i d'utilització de qualsevol servei del lloc web sota la seva responsabilitat.

L'USUARI pot accedir, imprimir, descarregar i guardar les Condicions Generals d'Ús en tot moment. Aquestes Condicions estaran permanentment accessibles en el Lloc Web a través de l'enllaç Condicions Legals.

Propostes.com es reserva la possibilitat de modificar, sense previ avís, el contingut de les Condicions Legals de manera que recomana a l'Usuari llegir les Condicions cada vegada que accedeixi i utilitzi aquesta web.

Així mateix Propostes.com es reserva la possibilitat de modificar sense previ avís, el disseny, presentació i / o configuració d'aquest Lloc Web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.

En qualsevol cas, Propostes.com es reserva el dret de, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, denegar l'accés a aquest lloc a aquells usuaris que incompleixin qualsevol d'aquestes condicions generals d'ús o de les particulars que els siguin d'aplicació.


2. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Està prohibit copiar qualsevol part d'aquest web sense el permís per escrit de Reactiva Internet, SC

Les imatges de les activitats són propietat de les empreses organitzadores.

Els logos i dissenys de la web són propietat de Reactiva Internet, SC


3. Limitació de Responsabilitats en la realització d'activitats

Propostes.com només fa publicitat de les activitats. Es tracta d'una guia publicitària d'activitats d'oci.

Propostes.com no organitza cap activitat de les incloses en la guia.

Propostes.com no gestiona cap reserva, només facilita el contacte entre el client i l'empresa organitzadora. La reserva es formalitza entre empresa i client fora de l'àmbit d'Propostes.com

Reactiva Internet, SC a través del seu web web www.propostes.com declina qualsevol responsabilitat per accidents, danys o reclamacions que es puguin produir durant la realització de les activitats.

Cada empresa és responsable de l'activitat que organitza i per tant a on ha de dirigir qualsevol reclamació per accidents, danys o perjudicis.


3.1 Responsabilitats

Propostes.com només posa a disposició dels Usuaris un espai virtual que permet mitjançar entre Usuaris i proveïdors en la compravenda d'un bé, producte o servei. Propostes.com en cap cas és el propietari dels productes o serveis oferts, no té possessió d'ells, sinó que únicament intervé en la promoció (publicitat) .

Propostes.com dins de les seves polítiques per a l'admissió d'anunciants, intenta comprovar fins on la seva capacitat li permet la integritat, honestedat, responsabilitat social i solidesa moral de cada un d'ells, com també de la qualitat dels seus productes i serveis .

Propostes.com no participa en cap aspecte organitzatiu de les activitats o serveis promocionats al portal web i per tant no té res a veure amb aspectes tals com condicions d'accés, comoditat del local en el cas en que l'hagi ... Igualment, els continguts, serveis i productes que apareixen a les accions publicitàries i promocionals de la nostra web corresponen únicament i exclusivament als seus anunciants.

Per tant en totes les compres realitzades a través d'anuncis promocionats en Propostes.com és el comerç respectiu qui assumeix totes les obligacions legals que la seva activitat requereixi.


3.2 Indemnització

Els usuaris mantindran per tant indemne a Propostes.com, els seus directius, administradors, representants i empleats, per qualsevol reclamació o demanda de tercers relacionats amb les activitats promogudes dins del Portal Web o per l'incompliment dels Termes Generals d'ús i altres polítiques que s'entenen incorporades al present o per la violació de qualsevol llei o drets de tercers.

Els Usuaris també mantindran indemne a Propostes.com, els seus directius, administradors, representants i empleats per qualsevol accident produït durant la realització de les activitats anunciades en la web, ja que l'organització de les activitats és totalment aliena a Propostes.com i la seva seguretat correspon totalment a l'empresa o establiment que organitza, ven i porta a terme l'activitat que promociona al web.


4. Protecció de dades

Propostes.com guarda en un arxiu les dades personals de les sol·licituds que s'envien a través dels formularis amb l'única finalitat de fer el seguiment posterior.

L'usuari pot eliminar les seves dades personals enviant-nos un correu electrònic a propostes@classificats.net

Quan l'usuari envia el formulari de contacte d'una empresa determinada amb les seves dades accepta que aquestes dades siguin lliurats de forma automàtica a l'empresa anunciant, quedant Propostes.com al marge del tractament que aquesta tercera empresa faci de les dades de l'usuari .

A més, quan l'usuari envia les seves dades personals a través dels formularis, queda registrat al web i això implica:

Primer

Enviarem un correu a l'usuari quan l'empresa organitzadora faci canvis en la seva petició

- Lectura: Enviem un correu electrònic per informar que l'empresa ha vist la seva sol.licitud.
- Canvis: Avisem si l'empresa indica que ha atès a l'usuari, ha reservat, anul·lat o realitzat l'activitat.
- Una vegada realitzada l'activitat demanem a l'usuari la valoració de l'empresa i la seva activitat.

Segon

Cada cert temps enviem un butlletí amb les noves activitats que s'anuncien en Propostes.com, però no ens agrada molestar, així que seran esporàdics.

A cada correu adjuntem un enllaç per deixar de rebre aquests correus.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LPD), t'informem que les dades personals rebudes mitjançant els formularis seran incorporades a una base de dades. Propostes.com assegura la confidencialitat de les dades aportades i garanteix que en cap cas seran cedides o venudes a terceres empreses alienes. Propostes.com ha registrat el fitxer a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.


4.1 Seguretat

Propostes.com posa en coneixement dels usuaris que ha adoptat les mesures de caràcter técnic i organitzatiu reglamentàriament establertes, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tot això de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i altres procediments de control per a la seguretat dels sistemes d'informació.


4.2. Cookies i IP

L'usuari accepta l'ús de cookies i seguiments d'IPs. El nostre analitzador de tràfic del site utilitza cookies i seguiments d'IPs que ens permeten recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, nombre de vegades que s'ha visitat, data de l'última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant això, l'usuari si ho desitja pot desactivar i / o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d'Internet.

Més informació sobre les cookies que utilitzem a: http://www.reactivainternet.com/cookies.php

Propostes.com no utilitza tècniques de "spamming" i únicament tractarà les dades que l'usuari transmeti mitjançant el formulari electrònic habilitat en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.


4.3. Dret d'Accés, Rectificació i Cancel·lació de Dades

L'usuari té dret a accedir a aquesta informació, la, si les dades són errònies, i donar-se de baixa dels serveis de Propostes.com. Aquests drets es poden fer efectius amb la mateixa configuració de la pàgina web. En cas de problemes per a la realització efectiva en línia i per a qualsevol tipus de dubte o controvèrsia respecte a la nostra política de protecció de dades us podreu adreçar directament a:

Reactiva Internet (Propostes.com)

C. Segrell Apartat 176 08505 - Muntanyola (Barcelona)

O bé a través del nostre correu electrònic: propostes@classificats.net indicant l'assumpte de referència.

El tractament de les dades de caràcter personal, així com l'enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE de 14 de desembre de 1999 ia la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat d'informació i de comerç electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002) i normativa que les desenvolupen.


4.4 Modificació de la present Política de Protecció de Dades

Propostes.com es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials.


4.5 Legislació aplicable

La present Política de Protecció de Dades i la resta de Condicions Legals del lloc web es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola.

Per les qüestions que puguin sorgir o accions derivades de la prestació dels serveis i continguts de Classificats.net i sobre la interpretació, aplicació, compliment o incompliment del que aquí s'estableix, Classificats.net i l'USUARI, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Vic (Espanya).
1. Dades legals

Reactiva Internet
Apartat Correus 176
08529 - Muntanyola
33949911w
Publicitat: 33954414C
propostes@classificats.net